Beseda mikoriza v grščini pomeni gliva-rastlina, kar je tudi bistvo simbiotskega odnosa. Mikoriza je namreč povezovanje specializirane glive s korenino rastline.

Gliva se razrašča okoli korenin in tvori dodatno površino za črpanje vode in hranilnih snovi, rastlina pa se glivi oddolži s tem, da odda nekaj odvečnega sladkorja kot hrano glive. To vzajemno partnerstvo je razvito pri okoli 90 % rastlin in že več kot 400 milijonov let omogoča rastlinam boljše pogoje za rast. Rastline z vzpostavljeno mikorizo veliko bolje prenašajo pomanjkanje vode ter stres ob presaditvi.

Rast rastlin je hitrejša, kar se kaže v večjih cvetovih in plodovih. Poleg neposrednih učinkov na rastlino pa mikoriza posredno varuje tudi naše okolje. Zaradi boljše izrabe hranilnih snovi ni potrebno intenzivno gnojenje in zalivanje.

Mreža glivnih vlaken pod zemljo sprošča v okolico posebne proteine, ki vežejo zemljo in tako zmanjšajo erozijo prsti in hranilnih snovi, kar je posebej pomembno na začetku rasti ali po presajanju rastlin. Mikorizne glive pa rastline zaščitijo tudi pred nekaterimi bakterijskimi boleznimi korenin.

Poznamo več vrst mikorize, ki jih na splošno lahko razdelimo na tri različne tipe.

Arbuskularna mikoriza

Arbuskularna mikoriza (AM) je najstarejši tip mikorize, ki se je razvil 500 milijonov let nazaj. Pri AM micelij glive prodre v korenino in tvori strukture podobne balonom (vezikle) ali razvejane invaginacije membrane (arbuskule). Glive, ki tvorijo AM v okolico sproščajo protein glomalin, ki veže delce zemlje in tako stabilizira prst in zmanjšuje erozijo. Poleg tega pa je še eden najpomembnejših zalog ogljika v

zemlji. Arbuskularna mikoriza je najpogostejša vrsta mikorize, saj se pojavlja pri 80 % vrst današnjih rastlin.

Ektomikoriza

Ektomikoriza je prisotna pri približno 10 % predvsem lesnatih rastlin. Tako je prisotna pri smreki, brezi, evkaliptu in ostalih sorodnikih. Vzpostavi se na samem koncu koreninskih laskov in tvori plašč okoli
korenine, ki se razteza v okolico. Poleg privzema hranil iz zemlje pa ektomikorizne glive razgrajujejo organsko snov iz odpadlih listov.

Erikoidna mikoriza

Erikoidna mikoriza je tretja izmed ekološko najpomembnejših tipov mikorize. Razvila se je v povezavi z rastlinami iz redu Ericaceae( rododendron, borovnice, azaleje, resa). Pomembne so predvsem zato, ker imajo te rastline plitek koreninski sistem, zato jim mikorizne glive predstavljajo pomemben vir hranilnih snovi.